Wie zijn wij

De Sportclub Druivenstreek is een Feitelijke Vereniging, opgericht op 27/06/1974 en heeft haar zetel in Overijse.
Ze heeft tot doel het bevorderen van de sport in het algemeen voor mensen met beperkte mogelijkheden,
om zo ook hun sociale contacten verder te ontwikkelen. 

Haar werking is vastgelegd in Statuten, een Huishoudelijk Reglement en een Beleidsplan. 
Ze wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij volgende bestuursleden.
Wens je als vrijwilliger een handje te komen toesteken dan vind je alle informatie in onze nota voor vrijwilligers

De Sportclub Druivenstreek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Zij heeft daarvoor een Privacyverklaring opgesteld alsook een Register van Gegevensverwerking.